فرش قسطی در کرج

https://www.neginhelal.com/buy-carpet-installments/

خرید و قیمت جدیدترین انواع فرش، گلیم فرش، قالیچه ماشینی و دست باف همینطور اگر گفته شود که فرش نمازخانه مورد نظر 700 شانه هست باید در یک متر از عرض 700 عدد گره زده شده باشد. هر چقدر شانه سجاده فرش بیشتر شود قیمت